Chcete-li, abychom váš web otestovali:

Důkladně si přečtěte Obchodní podmínky poskytnutí služby "SKENER WEBU".

Odešlete nám objednávku jedním z následujících způsobů:

Obecné zásady zpracování osobních údajů najdete zde.

Pozn.: Akceptujeme pouze objednávky podepsané držitelem domény, jednatelem společnosti nebo jím pověřenou osobou (nutno pověření doložit). V případě, že objedávku podepisuje do funkce jmenovaný objednatel, pak je zapotřebí přiložit úředně ověřený doklad o jmenování do funkce. Pozn.: Do jedné objednávky lze zadat i více aplikací (domén, IP adres, URL adres).
Pokud si nebudete s objednávkou vědět rady, obraťte se na podporu prostřednictvím e-mailu podpora@skenerwebu.cz.
Naším písemným či elektronickým potvrzením vaší objednávky dojde k uzavření Smlouvy.