Služba Skener webu je primárně určena pro státní a neziskový sektor. Nebráníme se však ale ani objednávkám z komerční sféry. Objednávky jsou jednotlivě ověřované a je možné je bez udaní důvodu odmítnout.
 

Jelikož se v závěrečných zprávách nacházejí citlivé informace, akceptujeme pouze objednávky, které jsou elektronicky podepsané nebo úředně ověřené držitelem domény. Držitele domén .CZ snadno zjistíte na stránkách CZ.NIC. V případě domén držených právnickou osobou může žádost potvrdit jednatel společnosti nebo zaměstnanec IT oddělení, který k němu připojí čestné prohlášení. U institucí zřízených jiným způsobem (školy, úřady apod.) je postup ověření odlišný. Pokud máte v souvislosti s podáním objednávky jakékoliv otázky, kontaktujte nás na adrese podpora@skenerwebu.cz.
 

Jelikož je cílem služby zlepšení bezpečnosti v prostředí českého Internetu, akceptujeme žádostí také jiných domén než těch s koncovkou .CZ. Rozhodující je obsah webových stránek. Pokud je zřejmé, že obsah slouží českým uživatelům a jiné okolnosti nebráni vykonání služby, objednávka je akceptovaná.
 

CZ.NIC akceptuje elektronické podpisy (certifikáty) vystavené společnostmi Česká pošta, s. p., První certifikační autorita, a. s. a eIdentity, a. s.
 

Pokud žadatel nedisponuje elektronickým podpisem, objednávku si může nechat úředně potvrdit na Czech POINTech, České poště, krajských či obecních úřadech nebo například u notáře.
 

Do objednávky je možné zahrnout více webů. Jelikož je však služba Skener webu bezplatnou doplňkovou službou CZ.NIC-CSIRT, je třeba počítat s tím, že náročnější objednávky budou zpracovávány déle.
 

Testy se standardně chovají tak, aby chod stránek nijak neomezovaly. Z testů jsou vyloučeny všechny potenciálně agresivní testy. Pokud je aplikace chybně navržena po stránce funkčnosti a je možné očekávat, že i jedno kliknutí uživatele může omezit chod stránek, potom lze předpokládat, že i skenování webu může omezit chod stránek. Možné je také to, že logy budou zaplňovány daty více než obvykle.
 

O datu testovaní vás budeme informovat e-mailem dva pracovní dny předem. Většinou testy probíhají v pracovní době od 08:00-17:00. Datum a přesný čas testováni je ale možné přizpůsobit individuálním potřebám žadatele.