Objednávka

Chcete-li, abychom váš web otestovali:

Důkladně si přečtěte Obchodní podmínky poskytnutí služby "SKENER WEBU".

Odešlete nám objednávku jedním z následujících způsobů:

 • Prostřednictvím písemné či elektronické objednávky
  vzor objednávky ve formátu .docx

  • Písemnou objednávku s úředně potvrzeným podpisem odešlete na adresu:
   Skener webu
   CZ.NIC, z. s. p. o.
   Milešovská 1136/5 13000 Praha 3

  • Elektronickou objednávku s důvěryhodným elektronickým podpisem od některé z podporovaných certifikačních autorit (Česká pošta, s. p., První certifikační autorita, a. s., nebo eIdentity, a. s.) odešlete na e-mailovou adresu:objednavka@skenerwebu.cz

  • Elektronickou objednávku můžete zaslat taky do naší datové schránky s ID:h4axdn8. Přijata může být pouze objednávka zaslaná držitelem domény.

Obecné zásady zpracování osobních údajů najdete zde.

Pozn.: Akceptujeme pouze objednávky podepsané držitelem domény, jednatelem společnosti nebo jím pověřenou osobou (nutno pověření doložit). V případě, že objedávku podepisuje do funkce jmenovaný objednatel, pak je zapotřebí přiložit úředně ověřený doklad o jmenování do funkce. Pozn.: Do jedné objednávky lze zadat i více aplikací (domén, IP adres, URL adres).
Pokud si nebudete s objednávkou vědět rady, obraťte se na podporu prostřednictvím e-mailu podpora@skenerwebu.cz.
Naším písemným či elektronickým potvrzením vaší objednávky dojde k uzavření Smlouvy.